LISTOPAD 2019
14
CZWARTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Mądrości

Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty,

jedyny, wieloraki, subtelny,

rączy, przenikliwy, nieskalany,

jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,

niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,

trwały, niezawodny, beztroski,

wszechmogący i wszystkowidzący,

przenikający wszelkie duchy

rozumne, czyste i najsubtelniejsze.

Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu

i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.

Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej

i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,

dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.

Jest odblaskiem wieczystej światłości,

zwierciadłem bez skazy działania Boga,

obrazem Jego dobroci.

Jedna jest, a wszystko może,

pozostając sobą, wszystko odnawia,

a przez pokolenia zstępując w dusze święte,

wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.

Bóg bowiem miłuje tylko tego,

kto przebywa z Mądrością.

Bo ona piękniejsza niż słońce

i wszelki gwiazdozbiór.

Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo,

po tamtej bowiem nastaje noc,

a Mądrości zło nie przemoże.

Sięga potężnie od krańca do krańca

i włada wszystkim z dobrocią.

Oto Słowo Boże.

Mdr 7, 22 – 8, 1 Pochwała mądrości

Psalm responsoryjny

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne,

niezmienne jak niebiosa.

Twoja wierność przez pokolenia,

umocniłeś ziemię, by trwała.

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków,

bo wszystkie rzeczy Ci służą.

Poznanie Twoich słów oświeca

i naucza niedoświadczonych.

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza

i naucz mnie Twoich ustaw.

Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,

niech mnie wspierają Twoje wyroki.

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Łk 21, 36

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was».

Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.

Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

Oto słowo Pańskie.

Łk 17, 20-25 Królestwo Boże jest wśród nas