PAŹDZIERNIK 2019
25
PIĄTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.

A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Oto Słowo Boże.

Rz 7, 18-24 Wewnętrzne rozdarcie człowieka

Psalm responsoryjny

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności,

bo ufam Twoim przykazaniom.

Dobry jesteś i dobrze czynisz,

naucz mnie Twoich ustaw.

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą

zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.

Niech mnie ogarnie Twoja litość, a żyć będę,

bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.

Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień,

bo przez nie dałeś mi życie.

Wybaw mnie, należę do Ciebie,

bo szukam Twych postanowień.

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.

Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Por. Mt 11, 25

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.

Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

Oto słowo Pańskie.

Łk 12, 54-59 Poznać znaki czasu