PAŹDZIERNIK 2019
21
PONIEDZIAŁEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.

A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Oto Słowo Boże.

Rz 4, 20-25 Wiara Abrahama

Psalm responsoryjny

Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą

w domu swojego sługi Dawida.

Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Jak zapowiedział od dawna

przez usta swych świętych proroków.

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie

i wspomni na swe święte przymierze.

Na przysięgę, którą złożył

ojcu naszemu, Abrahamowi.

Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,

służyć Mu będziemy bez trwogi,

w pobożności i sprawiedliwości przed Nim

po wszystkie dni nasze.

Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75 (R.: por. 68)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 5, 3

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia».

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.

I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”.

Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

Oto słowo Pańskie.

Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem