PAŹDZIERNIK 2019
19
SOBOTA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: «Uczyniłem cię ojcem wielu narodów» przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia.

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».

Oto Słowo Boże.

Rz 4, 13. 16-18 Abraham wzorem wiary chrześcijan

Psalm responsoryjny

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,

synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Pan jest naszym Bogiem,

Jego wyroki obejmują świat cały.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,

obietnicy danej tysiącu pokoleń.

o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,

przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie

danym Abrahamowi, swojemu słudze.

I wyprowadził swój lud wśród radości,

z weselem swoich wybranych.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub Alleluja.

Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy

i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 15, 26b. 27a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

Oto słowo Pańskie.

Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa