PAŹDZIERNIK 2019
PIĄTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Panu Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za Jego przykazaniami, które nam dał.

Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa, jakimi zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana, Boga naszego.

Oto Słowo Boże.

Ba 1, 15-22 Wygnańcy wyznają grzechy Izraela

Psalm responsoryjny

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, †

zbezcześcili Twój święty przybytek,

Jeruzalem obrócili w ruiny.

Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba,

zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem

i nie miał ich kto pogrzebać.

Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów,

igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Jak długo, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał?

A Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?

Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †

niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie,

bo bardzo jesteśmy słabi.

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco,

dla chwały Twojego imienia,

wyzwól nas i odpuść nam grzechy

przez wzgląd na swoje imię.

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Ps 79 (78), 1-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: 9cd)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,

lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 95 (94), 8ab

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział:

«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.

Łk 10, 13-16 Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał