PAŹDZIERNIK 2019
ŚRODA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan:

«Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę».

Oto Słowo Boże.

Wj 23, 20-23 Anioł strzeże w czasie drogi

Psalm responsoryjny

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu

i mieszka w cieniu Wszechmocnego,

mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą,

Boże mój, któremu ufam».

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego

i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami,

pod Jego skrzydła się schronisz.

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;

nie ulękniesz się strachu nocnego.

Ani strzały za dnia lecącej, †

ani zarazy, co skrada się w mroku,

ani moru niszczącego w południe.

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Nie przystąpi do ciebie niedola,

a cios nie dosięgnie twego namiotu.

Bo rozkazał swoim aniołom,

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,

wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 103 (102), 21

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Mt 18, 1-5. 10 Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego