PAŹDZIERNIK 2019
WTOREK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Różaniec

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan Zastępów:

«W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: „Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów; i ja idę także”. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana».

To mówi Pan Zastępów:

«W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: „Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg”».

Oto Słowo Boże.

Za 8, 20-23 Narody będą szukały prawdziwego Boga

Psalm responsoryjny

Pan Bóg jest z nami: wszyscy się radujmy.

Gród Jego wznosi się na świętych górach †

Umiłował Pan bramy Syjonu

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,

miasto Boże.

Pan Bóg jest z nami: wszyscy się radujmy.

Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, co mnie znają. †

Oto Filistea, Tyr i Etipoia,

nawet taki kraj tam się narodził.

O Syjonie powiedzą: «Każdy człowiek urodził się na nim,

a Najwyższy sam go umacnia».

Pan Bóg jest z nami: wszyscy się radujmy.

Pan zapisuje w księdze ludów:

«Oni się tam narodzili».

I tańcząc śpiewać będą:

«Wszystkie moje źródła są w Tobie».

Pan Bóg jest z nami: wszyscy się radujmy.

Ps 87 (86), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Za 8, 23)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 10, 45

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.

Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?».

Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

Oto słowo Pańskie.

Łk 9, 51-56 Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu