LIPIEC 2019
31
ŚRODA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.

Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.

Oto Słowo Boże.

Wj 34, 29-35 Twarz Mojżesza promienieje

Psalm responsoryjny

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty.

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, †

i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia:

wzywali Pana, On ich wysłuchał.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Przemawiał do nich w słupie obłoku,

a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †

pokłon oddajcie Jego świętej górze,

bo Pan nasz i Bóg jest święty.

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,

Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 6, 63b. 68b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Oto słowo Pańskie.

Mt 13, 44-46 Przypowieści o skarbie i perle