LIPIEC 2019
20
SOBOTA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Synowie Izraela wyruszyli z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę.

A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.

Oto Słowo Boże.

Wj 12, 37-42 Wyjście Izraelitów z Egiptu

Psalm responsoryjny

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,

głoście dzieła Jego wśród narodów.

Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,

o Jego znakach o wyrokach ust Jego.

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem

i nikt nie był słaby w Jego pokoleniach.

Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia,

bo lęk ich ogarnął przed nimi.

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie,

danym Abrahamowi, słudze swojemu.

I wyprowadził lud swój wśród radości,

z weselem swoich wybranych.

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.

Ps 105 (104), 1 i 5. 37-38. 42-43

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,

bo jestem cichy i pokorny sercem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 11, 29ab

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.

Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

«Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».

Oto słowo Pańskie.

Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem