LIPIEC 2019
15
PONIEDZIAŁEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: «Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju».

Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich nielitościwie.

Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: «Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu».

Oto Słowo Boże.

Wj 1, 8-14. 22 Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie

Psalm responsoryjny

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Gdyby Pan nie był po naszej stronie,

przyznaj, Izraelu,

gdyby Pan nie był po naszej stronie,

gdy ludzie przeciw nam powstali.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wtedy połknęliby nas żywcem,

gdy gniew ich przeciw nam zapłonął,

wówczas zatopiłaby nas woda,

potok by popłynął nad nami, †

wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. †

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników,

sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.

Nasza pomoc w imieniu Pana,

który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8 (R.: por. 8a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,

a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 10, 40

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synowę z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Oto słowo Pańskie.

Mt 10, 34 – 11, 1 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje