MAJ 2019
17
PIĄTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)
17:50
Nabożeństwo Majowe
18:00
Msza Św. w Kaplicy

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:

«Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.

Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.

My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim:

„Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził”».

Oto Słowo Boże.

Dz 13, 26-33 Bóg wskrzesił Jezusa

Psalm responsoryjny

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.

lub Alleluja.

«Przecież to Ja ustanowiłem swojego króla

na Syjonie, świętej górze mojej».

Wyrok Pański ogłoszę: †

On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem,

Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.

lub Alleluja.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody

i krańce ziemi w posiadanie Twoje.

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził,

jak gliniane naczynie ich skruszysz».

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.

lub Alleluja.

A teraz, królowie, zrozumcie,

nauczcie się, sędziowie ziemi.

Służcie Panu z bojaźnią,

ze drżeniem całujcie Mu stopy.

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.

lub Alleluja.

Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 7)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,

jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 14, 6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Oto słowo Pańskie.

J 14, 1-6 Ja jestem drogą, prawdą i życiem