LUTY 2019
27
ŚRODA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem.

Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie.

Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia. W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy.

Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice. A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego upadku.

Oto Słowo Boże.

Syr 4, 11-19 Mądrość mistrzynią życia

Psalm responsoryjny

Obfity pokój miłującym Prawo.

Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo,

i nigdy się nie potkną.

Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,

bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

Obfity pokój miłującym Prawo.

Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem,

bo mnie nauczasz Twych ustaw.

Niech mój język opiewa Twoje słowo,

bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe.

Obfity pokój miłującym Prawo.

Pragnę Twojej pomocy, Panie,

a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.

Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,

niech mnie wspierają Twoje wyroki.

Obfity pokój miłującym Prawo.

Ps 119 (118), 165 i 168. 171-172. 174-175 (R.: por. 165a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,

jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 14, 6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Oto słowo Pańskie.

Mk 9, 38-40 Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami