LUTY 2019
21
CZWARTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pobłogosławił Bóg Noego i jego synów, mówiąc do nich:

«Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem gady i płazy, i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.

Tylko nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie; upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na wyobrażenie Boga.

Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie władzę nad nią».

Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: «Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami; z ptactwem, ze zwierzęta domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią».

Oto Słowo Boże.

Rdz 9, 1-13 Przymierze Boga z Noem

Psalm responsoryjny

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Poganie będą się bali imienia Pana,

a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,

bo Pan odbuduje Syjon

i ukaże się w swym majestacie.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Przychyli się ku modlitwie opuszczonych

i nie odrzuci ich modłów.

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,

lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,

popatrzył z nieba na ziemię,

aby usłyszeć jęki uwięzionych,

aby skazanych na śmierć uwolnić.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą,

a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.

By imię Pana głoszono na Syjonie †

i Jego chwałę w Jeruzalem,

kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, †

by służyć Panu.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 20b)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

J 6, 63b. 68

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?».

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?».

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nic mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

Oto słowo Pańskie.

Mk 8, 27-33 Wyznanie Piotra i zapowiedź męki