LUTY 2019
CZWARTEK
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: «Przerażony jestem i drżę».

Wy natomiast przystąpiliście do gór Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

Oto Słowo Boże.

Hbr 12, 18-19. 21-24 Nowe Przymierze

Psalm responsoryjny

W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

w mieście naszego Boga.

Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,

radością jest całej ziemi.

W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Góra Syjon, kres północy

jest miastem wielkiego Króla.

Bóg w jego zamkach

okazał się twierdzą obronną.

W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy

w mieście Pana Zastępów,

w mieście naszego Boga.

Bóg je umacnia na wieki.

W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość

we wnętrzu Twojej świątyni.

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †

sięga po krańce ziemi.

Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Ps 48 (47), 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11 (R.: por. 10)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.

nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 1, 15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.

I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów