STYCZEŃ 2019
12
SOBOTA
ROK C, I

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym,

polega na przekonaniu,

że wysłuchuje On

wszystkich naszych próśb

zgodnych z Jego wolą.

A jeśli wiemy, że wysłuchuje

wszystkich naszych próśb,

pewni jesteśmy również posiadania tego,

o cośmy Go prosili.

Jeśli ktoś spostrzeże,

że brat popełnia grzech,

który nie sprowadza śmierci,

niech się modli, a przywróci mu życie,

mam na myśli tych,

których grzech nie sprowadza śmierci.

Istnieje taki grzech,

który sprowadza śmierć.

W takim wypadku nie polecam,

aby się modlono.

Każde bezprawie jest grzechem,

są jednak grzechy,

które nie sprowadzają śmierci.

Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga,

nie grzeszy,

lecz Narodzony z Boga strzeże go,

a Zły go nie dotyka.

Wiemy, że jesteśmy z Boga,

cały zaś świat leży w mocy Złego.

Wiemy także, że Syn Boży przyszedł

i obdarzył nas zdolnością rozumu,

abyśmy poznawali Prawdziwego.

Jesteśmy w prawdziwym Bogu,

w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.

On zaś jest prawdziwym Bogiem

i Życiem wiecznym.

Dzieci,

strzeżcie się fałszywych bogów.

Oto Słowo Boże.

1 J 5, 14-21 Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

Psalm responsoryjny

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

lub Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,

a synowie Syjonu radują się swym Królem.

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

lub Alleluja.

Niech imię Jego czczą tańcem,

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan lud swój miłuje,

pokornych wieńczy zwycięstwem.

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

lub Alleluja.

Niech się chwałą cieszą święci,

niech się weselą na łożach biesiadnych.

Chwała Boża niech będzie w ich ustach;

to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

lub Alleluja.

Ps 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b (R.: 4a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 4, 16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia.

A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego».

Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał».

Oto słowo Pańskie.

J 3, 22-30 Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na glos oblubieńca