GRUDZIEŃ 2018
NIEDZIELA
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

W parafii:

07:00
Msza Św
08:30
Msza Św.
09:30
Msza Św (Klimkowizna)
11:00
Msza Św.
12:15
Msza Św (dla dzieci)
17:00
Msza Św

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,

a przywdziej wspaniałe szaty chwały,

dane ci na zawsze przez Pana.

Oblecz się płaszczem sprawiedliwości

pochodzącej od Boga,

włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!

Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość

wszystkiemu, co jest pod niebem.

Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:

«Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!»

Podnieś się, Jeruzalem!

Stań na miejscu wysokim,

spojrzyj na wschód,

zobacz twe dzieci,

zgromadzone na słowo Świętego

od wschodu słońca aż do zachodu,

rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.

Wyszli od ciebie pieszo,

pędzeni przez wrogów,

a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,

jakby na tronie królewskim.

Albowiem postanowił Bóg zniżyć

każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,

doły zasypać do zrównania z ziemią,

aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.

Na rozkaz Pana

lasy i drzewa pachnące

ocieniać będą Izraela.

Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela

do światła swej chwały

z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto Słowo Boże.

Ba 5, 1-9 W drodze do nowego Jeruzalem

Psalm responsoryjny

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,

wydawało nam się, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu,

a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Mówiono wtedy między poganami:

«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».

Odmień znowu nasz los, Panie,

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Ci, którzy we łzach sieją,

żąć będą w radości.

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-4. 5-6 (R.: 3)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Zawsze w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto Słowo Boże.

Flp 1, 4-6. 8-11 Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Łk 3, 4. 6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

«Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu,

prostujcie ścieżki dla Niego;

każda dolina niech będzie wypełniona,

każda góra i pagórek zrównane,

drogi kręte niech się staną prostymi,

a wyboiste drogami gładkimi.

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Oto słowo Pańskie.

Łk 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu