KWIECIEŃ 2018
16
PONIEDZIAŁEK
ROK B, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św.

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.

Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał».

A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

Oto Słowo Boże.

Dz 6, 8-15 Św. Szczepan przed Sanhedrynem

Psalm responsoryjny

Błogosławieni, których droga prosta.

lub Alleluja.

Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują,

Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.

Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

moimi doradcami Twoje ustawy.

Błogosławieni, których droga prosta.

lub Alleluja.

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,

poucz mnie o Twoich ustawach.

Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich postanowień,

abym rozważał Twoje cuda.

Błogosławieni, których droga prosta.

lub Alleluja.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,

obdarz mnie łaską Twego prawa.

Wybrałem drogę prawdy,

postawiłem przed sobą Twe wyroki.

Błogosławieni, których droga prosta.

lub Alleluja.

Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 4, 4b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».

Oto słowo Pańskie.

J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki