Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.


2 STYCZNIA 2016 R., SOBOTA

Święty Bazyli urodził się w roku 330 w Cezarei Kapadockiej, studiował w Konstantynopolu i w Atenach. Po powrocie do ojczyzny prowadził życie pustelnicze. Lecz w roku 370 został biskupem rodzinnego miasta. Zostawił znakomite dzieła teologiczne i regułę, według której żyją…

STYCZEŃ 2016
SOBOTA
ROK C, II

W parafii:

17:00
Msza Św
17:30
Msza Św. (za wyjątkiem Wielkiego Postu)

Kolor Biały

Symbolizuje czystość, niewinność, radość i światło oraz nastrój świąteczny.

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,

kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?

Ten właśnie jest Antychrystem,

który nie uznaje Ojca i Syna.

Każdy, kto nie uznaje Syna,

nie ma też i Ojca,

kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

Wy zaś zachowujecie w sobie to,

co słyszeliście od początku.

Jeżeli będzie trwało w was to,

co słyszeliście od początku,

to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.

A obietnicą tą, daną przez Niego samego,

jest życie wieczne.

To wszystko napisałem wam o tych,

którzy wprowadzają was w błąd.

Co do was, to namaszczenie,

które otrzymaliście od Niego, trwa w was

i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,

ponieważ Jego namaszczenie

poucza was o wszystkim.

Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.

Toteż trwajcie w nim tak,

jak was nauczył.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,

abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność

i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

Oto Słowo Boże.

1 J 2, 22-28 Jezus jest Mesjaszem

Psalm responsoryjny

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

i święte ramię Jego.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Pan okazał swoje zbawienie,

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

dla domu Izraela.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się i weselcie, i grajcie.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c)

Śpiew przed ewangelią

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,

a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Hbr 1, 1-2

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»

Odrzekł: «Nie jestem».

«Czy ty jesteś prorokiem?»

Odparł: «Nie!»

Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»

Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Oto słowo Pańskie.Wspomnienie

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

Święty Bazyli urodził się w roku 330 w Cezarei Kapadockiej, studiował w Konstantynopolu i w Atenach. Po powrocie do ojczyzny prowadził życie pustelnicze. Lecz w roku 370 został biskupem rodzinnego miasta. Zostawił znakomite dzieła teologiczne i regułę, według której żyją mnisi Kościoła Wschodniego. Umarł 1 stycznia 379 roku.

Święty Grzegorz urodził się również w roku 330 koło Nazjanzu. W czasie studiów zawarł przyjaźń ze świętym Bazylim i towarzyszył mu w życiu pustelniczym. Został jednak powołany na urząd kapłana, a później biskupa Konstantynopola. Zasłynął jako znakomity teolog i mówca. Pogłębił katolicką naukę o Trójcy Świętej. Wskutek niepokojów w Konstantynopolu złożył urząd biskupa i wrócił do Nazjanzu, gdzie umarł 25 stycznia około roku 390.

J 1, 19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie